2.rühm – MÜRAKARUD ( 4-5.a )

Õpetaja:
Jana  Lass                                                                                                                             Marge Luik

Õpetajaabi:
Kaire  Nagel
 

E-post: murakarudmutionu@gmail.com
Marge.Luik@mutionu.edu.ee

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti