2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Aive  Mets                                                                                                                            Merike  Veersalu

Õpetaja abi:
Ene  Mardim 

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti