4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD (aiarühm 6 - 7)

Õpetajad:
Janika  Mängel
Merle  Meister

Õpetaja abi:
Annelii  Tern

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti