1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 2-7.a )

Õpetajad
Merike  Veersalu
Aive  Mets

Õpetajaabi:
Ene  Mardim

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti