1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 1,5 - 7)

Õpetajad:
Grete-Sylvia  Soots
Hedi  Saul

Õpetaja abi:
Taimi  Nurme

E-post: mutilapsed@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti