Hoolekogu

Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis formeerub iga rühma ühest lapsevanemast, õpetajaskonna esindajast ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajast.

Hoolekogu ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustöö kulgemist, aidata suuremate ürituste läbiviimisel, vahendada lastevanemate infot juhtkonnale ja õpetajaskonnale.

2017/2018.õ.a. koosseis: 

Õpetajate esindaja: Hedi Saul

Direktor: Tagi Viilmaa

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja: Merle Priimäe

1.rühm Murumunad: Merle Randlepp

2.rühm Mürakarud: Imre Luite

3.rühm Rõõmurullid: Andres Lainoja

4.rühm Tähepüüdjad: Hedy Õispuu