Hoolekogu

Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis formeerub iga rühma ühest lapsevanemast, õpetajaskonna esindajast ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajast.

Hoolekogu ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustöö kulgemist, aidata suuremate ürituste läbiviimisel, vahendada lastevanemate infot juhtkonnale ja õpetajaskonnale.

2018/2019.õ.a. koosseis: 

Õpetajate esindaja:                             Hedi Saul

Direktor:                                              Tagi Viilmaa

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja: Merle Priimäe

1.rühm Murumunad:                            Kristjan Kitsemets

2.rühm Mürakarud:                              Kadri Britt Põldre

3.rühm Rõõmurullid:                            Imre Luite

4.rühm Tähepüüdjad:                          Ariina Jõgeva

Hoolekogu esimees/esindaja: Kadri Britt Põldre
E-post: kadri.p6ldre@gmail.com