Hoolekogu

Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis formeerub iga rühma ühest lapsevanemast, õpetajaskonna esindajast ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajast.

Hoolekogu ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustöö kulgemist, aidata suuremate ürituste läbiviimisel, vahendada lastevanemate infot juhtkonnale ja õpetajaskonnale.

2016/2017.õ.a. koosseis: 

Õpetajate esindaja Tagi Viilmaa

Juhataja Maire Lukas

 

1.r Murumunad Imre Luite

2.r Mürakarud Gerli Hanesoo

3.r Rõõmurullid Hedy Õispuu

4.r Tähepüüdjad Merle Randlepp