Juhtkond

Direktor:
Tagi Viilmaa
E-post: tagi dot viilmaa at mutionu dot edu dot ee
Mobiil: +372 52 52095
E. 9.30 – 11.30
N. 16.00 - 19.00
(võimalik ka muudel aegadel vastavalt kokkuleppele)

Majandusjuhataja:
Jane Kullamaa
E-post: jane dot kullamaa at mutionu dot edu dot ee

Kokk:
Žanna Stein