Kodukord

1. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA VIIMINE

1.1. Soovituslikult 15 min enne õppetegevuste algust.

1.2. Laps isiklikult üle anda õpetajale või teda asendavale isikule, kui lapse toob vanem vend või õde, siis lapsevanemal tarvilik 1 x nädalas kontakteeruda õpetajatega.

1.3. Ilma saatjata tuleku korral esitada vanemal kirjalik avaldus lasteaia juhatajale (mõeldav ainult koolieelikute rühmas).

1.4. Ilma lapsevanema teatamata võõrale järeletulejale last üle ei anta.

1.5. Lasteaias tutvuda infostendiga.

1.6. Lahkudes rühmast teatada õpetajale minekust, eriti tähelepanelikult jälgida õuest minekul.

1.7. Mittetulekust teatada eelmisel päeval, hiljemalt sama päeva hommikul kella 10-ks.

 

2. RIIETUS, VAHETUSJALATSID

2.1. Sobivad – puhtad, terved, korrastatud – riided kogu päevaks.

2.2. Õues viibimiseks õueriided: kindad, müts, sall.

2.3. Suveperioodil peakate!

2.4. Tagavarariided kotis ja ripuvad kapis.

2.4.1. Riided, jalatsid varustada nimesildiga.

2.4.2. Jälgida kapi korrasolekut.

2.4.3. Lapsel peavad olema kamm/hari, taskurätikud.

2.5. Vahetusjalatsid soovitav kõva heleda tallaga.

2.6. Jälgida jalanõude suurust.

2.7. Võimlemisriided puhtad, jalatsid vastavalt ilmale.

 

3. SÖÖMINE

3.1. on 3 söögiaega. 9.00; 12.30; 15.45

3.2. Õhtusöögi sööb laps kodus.

3.3. Teavitage toiduainete allergiast.

 

4. LASTEAIA TASU TASUMINE

4.1. Maksukviitungid e-maili teel lapsevanemale iga kuu 10. kuupäevaks.

4.2. Lasteaiatasu maksmise tähtaeg on iga kuu 15-20. kuupäeval.

4.3. Maksuraskuste korral palume teavitada direktorit.

4.4. Maksuvõla tekkimisel 2 kuud, on direktoril hoolekogu kinnitusega õigus laps nimekirjast kustutada.