Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

Koostöö lastevanematega on vastastikku lugupidav.

Uute lastevanemate teavitamine lasteaia õppe- ja kasvatustööst esmakordselt toimub lapse järjekorda registreerimisel. Komplekteeritud uue rühma vanematele korraldatakse koosolek (suvel, enne uut õppeaastat) põhjaliku ülevaate andmiseks õppe- ja kasvatustööst.

Infot anname telefonitsi, igapäevasel suhtlemisel, meilitsi, teadetetahvlil, koduleheküljel.

 

Aeg

Tegevused vanematele

September

Küsitlus lastevanematele nende ootuste kohta

Rühmades lastevanemate koosolekutel osalemine

Nunnunäitusele eksponaatide leidmine/ valmistamine

Oktoober

Perepuude ja perepiltide näituse koostamine

Parima Õpetaja; Parima Tädi väljaselgitamine

November

Isadepäeva pidu, isadele tervistava hommikupudru söömine.

Issiga koos… ühistööna näituseeksponaadi meisterdamine.

Emade laulukoori proov ja esinemine.

„Täna  ilma   õpetajateta“ vanemad õpetajateks rühmades

Detsember

Päkapikujooks lasteaia hoovil (orienteerumine õhtul koos lastevanematega taskulampide valgel)

Rühmade jõulupidudeks valmistumine (kostüümide, peakatete valmistamine)

Jõulupeost osavõtt

Jaanuar

Talvetrall (koos lastevanematega kelgutamine)

Kohvikklubi vanematele

Veebruar

Küünlapäeva näitusele huvitava küünla toomine

Märts

Teatrinädal lasteaias (kostüümide meisterdamine)

Mutionu teatriõhtu kõigile vanematele.

Uuendusena: esineb vanemate näiterühm lastele!

Aprill

Lahtiste Uste päev

Laste arenguvestlusteks valmistumine ja läbiviimine

Mai

Emadepäeva kontsert

Isade koori proov ja esinemine

Lastevanemate rahulolu uuring

Rühmade lastevanemate koosolekutel osalemine

Hooaja parima ürituse väljaselgitamine

Talgud