Põhiväärtused

Usaldus. Usaldus on kellessegi ja millessegi uskumine ja nende vastastikune usaldamine.

Koostöö. Avatud valmisolek üksteisega koostööst huvitatud üksikisikute või sihtgruppidega. 

Loovus. Kujutlusvõimeline ja leidlik oma töös, mis kandub lastele.

Traditsioonid. Traditsioonid aitavad ellu jääda. Nad peidavad endas vaimsust, kõlblust, tarkust.

Keskkonnateadlikkus. Tekitada vajadus pidada lugu ühiskonnast, oma maastja keskkonnast.

Soorollide kujundamine. Sooroll on nii bioloogiliselt kui sotsiaalselt määratud nähtus. Sooroll on keerukam kui lihtsalt ühele soole omaste käitumisjoonte kogum.