Rühmade info 2017 / 2018 õa

1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 2-7.a )

Õpetajad
Merike  Veersalu
Aive  Mets

Õpetajaabi:
Ene  Mardim

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

2.rühm – MÜRAKARUD ( 4-5.a )

Õpetaja:
Jana  Lass                                                                                                                             Marge Luik

Õpetajaabi:
Kaire  Nagel
 

E-post: murakarudmutionu@gmail.com
Marge.Luik@mutionu.edu.ee

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

3.rühm - RÕÕMURULLID ( 5-6.a )

Õpetajad:
Janika  Mängel
Merle  Meister

Õpetajaabi:
Annelii  Tern

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD ( 6-7.a )

Õpetajad:
Ülle  Kaskla
Hedi  Saul

Õpetajaabi:
Triinu  Karu

E-post: ykaskla@gmail.com
hedi.saul@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Liikumisõpetaja
Regina Rebane reginarebane@gmail.com

Muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe  elviraid@hot.ee