Täname koostööpartnereid

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit programmi „100 mänguväljakut Tallinna Lasteaedadele“ riigihanke raames uute kiikede eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit riigihanke korras uute dataprojektorite ja ekraani eest.

• Tallinna Haridusametit lasteaiale eraldatud kappide eest ja rahalise toetuse eest lasteaia küttesüsteemi puhastamiseks.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit lasteaiale eraldatud rahalise toetuse eest ning firmat Tiptiptap vanade liivakastide demonteerimise, uue liivakasti ja katte eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit lasteaiale kingitud uute mesimumm-põrandarobotite eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit uute nutikate õppevahendite programmeeritavate haridusrobotite perekonda kuuluvate väikseimate Ozobot´ide eest.

• Kristiine LOV õnnitluste eest õpetajate päeval.

• Kristiine LOV seinakalendrite eest.

• Kristiine LOV liivatamiskillustiku eest.

• Eesti Vabariigi peaministrit Jüri Ratast Eesti 100 märgiga sini-must-valgete õhupallide eest.

• Firmat OnePro OÜ Eesti 100 märgiga sini-must-valgete õhupallide täitmise eest heeliumiga.

• E-lasteaed infosüsteemi Eliis´i värviraamatute eest.

• Kalanduse teabekeskust lõpurühma lastele kingituseks toodud kala-aabitsate eest.

• Maanteeametit liiklusteemaliste õppevahendite eest.

• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda piimaprogrammi "Piim - päeva pärl!" õppematerjalide eest.

• Firmat Elisa kõrgusreguleeritavate töölaudade eest.

• OÜ Elspekt ja Toivo Saar´t lasteaia keldrisaali tasuta uue valgustuse eest.

• OÜ Lee Woodworx ja Oliver-Peip Lee´d uute radiaatorikatete ja lauaplaadi tegemise eest.

• Hoolekogu, lastevanemate ja õpetajate rahvatantsurühma „Mutid ja onud“ esinemise eest Maire Lukase tänuüritusel. Aitäh õpetaja Hedi, Kerstin, Sissi Merriti ema Tagi, Karel Mark´i ja Harriet´i vanemad Ülle ja Kaido, Carolina isa Imre.

• Tallinna Haridusametit ja Kristiine LOV osalemise eest Maire Lukase tänuüritusel.

• Häid lapsevanemaid „Märka ja aita“ heategevusprogrammi toetuspakkide eest.

• Kõiki vanemaid ja lapsi kaasaaitamise eest päkapiku perepäeva heategevuslikul laadal.

• Kõiki peresid, kes koos lastega võtsid osa päkapikujooksust.

• Kõiki vanavanemaid ja vanavanavanemaid aktiivse osavõtu eest üritusest „Kummardus vanavanematele“.

• Kõiki lastevanemaid ja kolleege mänguväljakute küsitluses osalemisel ning meie valikute toetamisel.

• Lapsevanemaid, kes valvasid tublilt laste lõunaund lasteaia personali koolitusel „Maksuvaba tulu arvestus aastal 2018“:
Katrin´i ema Kaire,
Harriet´i ema Ülle,
Harriet Sofia ema Gerli,
Leone Karmen´i ema Gerly.

• Lapsevanemaid, kes käisid lasteaias abiks „Päev ilma õpetajateta“:
Murumunade rühmas Karel Mark´i ema Ülle,
Andreas Philip´i isa Arvo,
Nora ema Merle,
Artur Simon´i ema Heleene;

Mürakarude rühmas Olivia-Lisell´i isa Oliver,
Aksli ema Kristi,
Miia Marii ema Kaie,
Miamarii ema Hedy,
Hugo ema Ariina,
Harriet´i ema Ülle,
Isabella ema Anželika;

Rõõmurullide rühmas: Lenne ema Nele,
Harriet Sofia ema Gerli,
Indra Mia Eloise ema Katrin,
Oliver Jonathan´i ema Lili Katriin;

Tähepüüdjate rühmas: Sören Taavid´i ema Karina,
Gabriella ema Anželika,
Roberti ema Kristi,
Romel´i ema Hedy,
Martin´i ema Alina,
Gisela ema Kaisa.

• Eriku isa Marti´t, kes korraldas ja viis läbi Tallinna Mutionu Lasteaia personalile kriisikoolituse "Ohuolukorras tegutsemine".

• Eriku isa Marti´t, kes kutsus politseinikud ja Lõvi Leo liiklushommikule lapsi õpetama Tallinna Mutionu Lasteaeda.

• Abivalmis lastevanemaid laste riietamisel ja kostümeerimisel mängupidudeks „Sügisvärvide pidu“, „Need kadrid tulevad kaugelt maalt...“, mardijooksuks, advendihommikuteks, jõulupidudeks.

• Tublisid vanemaid ja lapsi, kes osalesid sügisnäituse ja perepuude näituse korraldamisel.

• Suur aitäh Nora Lee isa Jaan, kes filmis Maire Lukase tänuüritusel.

• Sissi Merriti ema Tagi, kes aitas korraldada lasteaialaulu fonogrammi tegemist.

• Themuri Sulamanidze Tallinna Mutionu lasteaialaulu fonogrammi tegemise eest.

• Nora Lee isa Jaan´i Mutionu lasteaialaulu ülesvõtte eest.

• Nora Lee isa Jaan´i Tallinna Mutionu Lasteaia video tegemise eest.

• Miamarii ja Romeli pere datapojektori kasutamise eest õpetajate infotundide läbiviimisel.

• Daniel´i isa Indrek´ut, kes aitas IT- alaselt.

• Sten Tristan´i ja Nora Mirell´i isa Erki´t, kes aitas IT-alaselt.

• Harrieti ja Karel Mark´i isa Kaido´t Eesti 100 märgiga õhupallide täispuhumise eest.

• Hugo isa Marko´t paljundusmasina kasutamisõpetuse andmise eest.

• Hoolekogu talgupäeval osalemise eest hoolekoguliikmeid ja nende pereliikmeid ning lasteaia personali:
Nora isa Mati,
Carolina isa Imre,
Aksli ja Heleene isa Andres ning vanaisa Rein,
majandusjuhataja Jane ja tema perekond.

• Nora perekonda päkapikumajade jõulutulede eest.

• Carolina isa Imre´t päkapikumaja tulede ülespaneku eest.

• Tugevaid isasid, kes abistasid mööbli transportimisel erinevate ürituste ajal:
Miamarii ja Romeli isa Janar,
Karel Mark´i ja Harriet´i isa Kaido,
Andero isa Rasmus.

• Ats-Aaroni isa Anto´t kappide äratoomise eest Tallinna Haridusametist lasteaeda.

• Carolina isa Imre´t, kes aitas rühmatoa kappide uksi paigaldada.

• Päkapiku heategevuslikul laadal müügiletis olemise eest:
Harriet´i ja Karel Mark´i ema Ülle´t,
Harriet Sofia ema Gerli´t,
Miamarii ja Romeli ema Hedy.

• Nora ema Merle´t Mutionu Lasteaia hoolekogu entusiastliku juhtimise eest.

• Nora ema Merle´t, Miamarii ja Romeli ema Hedy´t, Miia Marii ja Liisa Lotta ema Kaie´t ning Harriet Sofia ema Gerli´t päkapiku ja Jõuluvana abistamise eest.

• Nora Lee perekonda rühmatelefoni eest.

• Henry Pauli perekonda puhastusvahendite eest.

• Murumunade rühma laste vanemaid, kes Nora Lee pere eestvedamisel said rühma kaks uut vaipa.

• Artur Simon´i perekonda rasvakriitide eest.

• Nora perekonda puslede ja mänguasjade toomise eest.

• Maria perekonda puidust puslede ja poemängu käru eest.

• Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alar´it Murumunade rühma lastele nukumööbli tegemise eest.

• Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alar´it Murumunade rühma riiuli tegemise eest.

• Isabella perekonda ehitusmängu ja peokaunistuste eest.

• Robert´i ja Martini perekonda legomängu eest.

• Stella ema Triinu paberi toomise eest.

• Mänguasjade toomise eest Stella, Roberti ja Martini, Carolina ning Miamarii ja Romeli perekondasid.

• Miia Marii ja Liisa Lotta perekonda paberi ja kalendrite eest.

• Isabella ja Gabriella perekonda raamatu eest.

• Eriku isa Marti´t Rõõmurullide rühma lastele korraldatud toreda ja õpetliku õppekäigu eest Politsei- ja Piirivalveametis.

• Eriku perekonda puidust pudeliümbriste eest.                     

• Indra Mia Eloise ema Katrin´it Rõõmurullide rühma lastele korraldatud põneva õppekäigu eest Telia majas.

• Indra Mia Eloise perekonda kalendrite eest.

• Mart Heinrichi isa Mart´i pudelikorkide eest.

• Sissi Merriti perekonda mängude ja mänguasjade eest.

• Harriet Sofia perekonda mänguasjade eest.

• Lenne ema Nele´t värvilise paberi toomise eest.

• Kwynton Alexandri ema Kristi´t, kes pildistas päkapiku perepäeval Tallinna Mutionu Lasteaia veebilehe jaoks.

• Eriku perekonda krepp-paberi ja mänguasjade eest.

• Indra Mia Eloise perekonda rollimänguasjade eest.

• Reesi ema Epp´u Eesti 100 juubelitordi kaunistuste tegemise eest.

• Lenne ema Nele´t Eesti 100 juubelitordi kaunistusmaterjali ja tordi kaunistamise eest.

• Sören Taavid´i perekonda Eesti 100 juubelitordi kaunistusmaterjali eest.

• Sören Taavid´i ema Karina`t Tähepüüdjate rühma lastele korraldatud magusa ja vahva õppekäigu eest kommivabrikusse „Kalev“.

• Abi eest laste transportimisel õppekäigule kommivabrikusse „Kalev“ Gabriella ema Anželika´t, Roberti ema Kristi´t, Liisa Lotta ema Kaie´t, Romeli ema Hedy´t ja Sören Taavid´i isa Taavi´t.

• Lastele erinevate kunstimaterjalide toomise eest Leone Karmeni ema Gerly´t, Roosi Mai isa Margus´t, Martini ja Roberti ema Alina´t ning Mariela ema Marit´it.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Sebastian Aaroni ema Karita´t Mutionu Lasteaia personalile õhtusöögi korraldamise eest Bliss Maja kohvikus.

• Kõiki vanemaid koostöö eest ning osalemisel ja panustamisel lasteaia üritustel.

• Õpetaja Hedi perekonda kõrgusreguleeritavate töölaudade äratoomise eest lasteaeda firmast Elisa.

• Õpetaja Aivet T. Toometi raamatu "Mänguasjad jutustavad" eest.

Tänulik Mutionu Lasteaia pere