Teenused ja hinnad

KOHATASU MAKSUMUS
Alates 01.01.2018 on Tallinna Mutionu Lasteaias vanema poolt kaetav osa ehk kohatasu maksumus: 61,00 € kuus.
Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri
Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 
 
TOIDUPÄEVA MAKSUMUS
 
Alates 01.11.2017 on Tallinna Mutionu Lasteaias toidupäeva maksumus:
SÕIMERÜHMAEALISEL LAPSEL 1,80 € (3 toidukorda)
AIARÜHMAEALISEL LAPSEL     2,00 € (3 toidukorda)
Alus: Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu otsus 13.10.2017
         Tallinna Mutionu Lasteaia direktori käskkiri nr1-2/20
 
 
Rohkem infot leiate Tallinna Haridusameti kodulehel teemades: