Teenused ja hinnad

KOHATASU MAKSUMUS
Alates 01.01.2019 on Tallinna Mutionu Lasteaias vanema poolt kaetav osa ehk kohatasu maksumus: 65,88 € kuus.
Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri nr HA-4/95
 
Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit:
 
Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 
 
TOIDUPÄEVA MAKSUMUS
 
Alates 01.11.2017 on Tallinna Mutionu Lasteaias toidupäeva maksumus:
SÕIMERÜHMAEALISEL LAPSEL 1,80 € (3 toidukorda)
AIARÜHMAEALISEL LAPSEL     2,00 € (3 toidukorda)
Alus: Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu otsus 13.10.2017
         Tallinna Mutionu Lasteaia direktori käskkiri nr1-2/20
 
 
Rohkem infot leiate Tallinna Haridusameti kodulehel teemades: