Juhtkond

Direktor:
Tagi Viilmaa
E-post: tagi dot viilmaa at mutionu dot edu dot ee
Mobiil: +372 52 52 095
Esmaspäeviti kell 16.00 - 18.00
Neljapäeviti   kell    9.00 - 11.00
(võimalik ka muudel aegadel vastavalt kokkuleppele)

Majandusjuhataja:
Jane Kullamaa
E-post: jane dot kullamaa at mutionu dot edu dot ee

Kokk:
Žanna Stein

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Liikumisõpetaja
Regina Rebane reginarebane@gmail.com

Muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe  elviraid@hot.ee

1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 1,5 - 7)

Õpetajad:
Grete-Sylvia  Soots
Hedi  Saul

Õpetaja abi:
Taimi  Nurme

E-post: mutilapsed@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Aive  Mets                                                                                                                            Merike  Veersalu

Õpetaja abi:
Ene  Mardim 

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

3.rühm - RÕÕMURULLID (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Marge  Luik
Ülle  Kaskla

Õpetaja abi:
Kaire  Nagel

E-post: mutikutid@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD (aiarühm 6 - 7)

Õpetajad:
Janika  Mängel
Merle  Meister

Õpetaja abi:
Annelii  Tern

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti