Vanemate rahuloluküsitlus 2013

 Siit leiate 2013.a vanemate seas läbiviidud rahulolu küsitluse tulemused.