2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Marge Luik
Liivia Rohtla

Õpetaja abi:
Natalia Molodova

E-post: mutikutid@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti