2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Janika Mängel 
Merle Meister 

Õpetaja abi:
Annelii Tern 

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti