3.rühm - RÕÕMURULLID (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Grete-Sylvia Soots                                                                                                              Hedi Saul

Õpetaja abi: Svetlana Ivanuškina

E-post: mutilapsed@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti