4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD (aiarühm 6 - 7)

Õpetajad:
Aive Mets
Merike Veersalu

Õpetaja abi:
Ene Mardim

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti