1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 1,5 - 7)

Õpetajad:
Marge Luik
Jelena Ševoldajeva

Õpetaja abi:
Kaire Nagel

E-post: mutikutid@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti