Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

 Laste jälgimiseks loodud tugivõrgustik.

 

Valdkond

Jälgija/Hindaja

Nõustamine

Õppe- ja kasvatustöö

Rühmaõpetajad

Õpetajaabi

Lastevanemaid

Muusikaline tegevus

Muusikaõpetaja

Lastevanemaid, rühmaõpetajaid

Liikumine

Liikumisõpetaja

Lastevanemaid, rühmaõpetajaid

Tervis

Tervisetöötaja

Lastevanemaid,

rühmapersonali, köögipersonali

Vaimne tervis

Psühholoog (kokkulepe vajadusel)

Lastevanemaid

Laste kõne

Logopeed  1 x aastas

Lastevanemaid, õpetajaid

Toitumine

Kokad

Lastevanemaid, õpetajaid

Õpi- ja kasvukeskkond

Majandusjuhataja

Juhataja

Lastevanemaid

personal

 

Erivajadusega lapse vajadused selgitatakse välja spetsialistidega koostöös ja nõustatakse vanemat koheselt.

Pakume tuge kakskeelse pere lapsele, aidates teda paremini kohaneda keele- ja kultuuriruumiga, selleks olemas kakskeelse lapse arengukava.

Kergemate allergiavormide puhul kohandame menüüs olevad toidud sobilikuks.

 

Koolikohustuse edasilükkamise vajaduse ilmingutest peavad kõik lapsega kokkupuutuvad inimesed  nõu, et koostada tegevusplaan, seejärel nõustatakse vanemaid. 

Kui vanemad soovivad koolipikendust lapsele taotleda, valmistame ette dokumendid esitamiseks Tallinna Haridusameti Tallinna laste nõustamiskomisjonile.

Nõustamiskomisjoni otsusega koolipikenduse saajale lapsele garanteerime koha koolieelses rühmas.