Hoolekogu

Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis formeerub iga rühma ühest lapsevanemast, õpetajaskonna esindajast ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajast.

Hoolekogu ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustöö kulgemist, aidata suuremate ürituste läbiviimisel, vahendada lastevanemate infot juhtkonnale ja õpetajaskonnale.

2021/2022.õ.a. koosseis: 

Õpetajate esindaja:                             Hedi Saul

Direktor:                                             Tagi Viilmaa

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja:  Merle Priimäe

1.rühm Murumunad:                           Alina Djadeva

2.rühm Mürakarud:                             Karoline Jostov

3.rühm Rõõmurullid:                           Olavi Laurimaa 

4.rühm Tähepüüdjad:                          Emilia Elizabeth Chochia

Hoolekogu esimees/esindaja: Alina Djadeva
E-post: alina.djadeva@gmail.com