Hoolekogu

Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mis formeerub iga rühma ühest lapsevanemast, õpetajaskonna esindajast ja Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajast.

Hoolekogu ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustöö kulgemist, aidata suuremate ürituste läbiviimisel, vahendada lastevanemate infot juhtkonnale ja õpetajaskonnale.

2022/2023.õ.a. koosseis: 

Õpetajate esindaja:                             Merle Meister

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja:  Merle Priimäe

1.rühm Murumunad:                           Emilia Elizabeth Chochia

2.rühm Mürakarud:                             Kadri Britt Põldre

3.rühm Rõõmurullid:                           Olavi Laurimaa 

4.rühm Tähepüüdjad:                          Karoline Jostov

Hoolekogu esimees/esindaja: Kadri Britt Põldre