Juhised seoses koroonaviirusega

16.03.2020

Tallinna Mutionu Lasteaed rakendab Terviseameti, Vabariigi Valitsuse ja Tallinna linna poolt antud juhiseid seoses koroonaviirusega.


Et vähendada laste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada piisknakkuste sh uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut on Tallinna Mutionu Lasteaias rakendatud mitmeid ennetavaid meetmeid.

Alates 17.03.2020 võetakse lapsed vastu lastevanematelt lasteaeda sisenemisel (välisukse juures või õues), lapsevanemaid lasteaia siseruumidesse ei lubata.
Vältimaks haigete laste vastuvõttu lasteaeda kraaditakse kõiki lasteaeda tulevaid lapsi (siseruumis). Kõik haigustunnustega (palavik, nohu, köha, nõrkus, halb enesetunne) lapsed saadetakse koju tagasi.


• Tähelepanu on regulaarsel kätepesul, kindlasti peale WC kasutamist, enne söömist, peale köhimist / aevastamist / nuuskamist, õuest tuleku järgselt, peale käte määrdumist.
• Teostatakse igapäevaselt märgpuhastust.
• Tavapärasest sagedamini puhastatakse ja desinfitseeritakse puutepinnad sh käsipuud, lülitid, ukselingid.
• Ruume tuulutatakse regulaarselt.
• Alates esmaspäevast, 16. märtsist ei toimu lasteaias huviringe ja liikumistegevusi. Hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni.
• Lasteaias toimuvad õppetegevused võimalusel õues. Palume riietada vastavalt!
1. maini jäävad ära kõik lasteaia ühisüritused ja kogunemised.
• Tühistatakse väljaspool lasteaeda lastele planeeritud õppekäigud, üritused jm.
• Haigustunnustega töötaja jääb koju.

Ootused lapsevanemale:
• Ükskõik missuguste haigustunnustega laps peab olema kodus!
• Järgida ka kodus hoolikalt kätepesu toimumist.
• Koduseid mänguasju, raamatuid jmt lasteaia ruumidesse ei tooda.
• Õhtul lahkudes peab lapse kapp jääma tühjaks, see lihtsustab pindade puhastamist ja desinfitseerimist.

• Juhul kui lapsel või lapse peres diagnoositakse koroonaviirus, teavitab lapsevanem sellest koheselt lasteaeda (ka juhul kui see toimub nädalavahetusel) helistades direktori telefonile 5252095.
• COVID-19 haigusjuhtumi korral teavitab lasteaed kõiki lapsevanemaid e- kirjade ja kodulehe kaudu. Loeme regulaarselt e-posti! Esimese stsenaariumi korral suletakse rühm / kogu lasteaed, kus haigusjuhtum on esinenud, kaheks nädalaks. Olukorra muutumisel või pidaja korraldusel võetakse vastu uued otsused.
• Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

• Palume informeerida rühmaõpetajaid laste lasteaias kohalkäimisest või eemalviibimisest.