Lisa2 Õueala kasutamise reeglid

KINNITATUD

Hoolekogu koosoleku protokoll

16.11.2017 nr 5

Tallinna Mutionu Lasteaed KODUKORD 2017 Lisa 2

 TALLINNA MUTIONU LASTEAIA ÕUEALA KASUTAMISE REEGLID

1.      Õpetaja selgitab lastele õueala atraktsioonide kasutamise võimalusi ja ohutust.

2.      Õpetaja suunab lapsed õues tegutsema, mängima ja liikumistegevusi harrastama ning kehtestab mängureeglid.

3.      Õpetaja jälgib oma rühma lapsi ja vajadusel peatab iga lapse ohtliku tegevuse või käitumise.

4.      Kogu lasteaia personal vastutab koos kõikide laste eest õuealal.

5.      Täiskasvanud hoiavad koos lastega õueala atraktsioonid ja mänguasjad puhtad ja korras ning tegevuse lõppedes asetavad mänguvahendid kokkulepitud hoiukohta.

6.      Atraktsioonidel on keelatud ronida kinnaste, rippuvate sallide, talvesaabaste ja kummikutega, lahtiste paeltega jalanõude ja jalgratturikiivriga.

7.      Iga täiskasvanu jälgib ja vastutab, et lapsed:

-          kaevavad auke ja teevad liivamänge liivakastis, asetavad välja pudenenud liiva tagasi;

-          lähevad liumäele üles treppi mööda;

-          lasevad liumäelt alla ühe kaupa jalad ees istmikule toetudes;

-          võivad kasutada mänguks allalangenud lehti ja puude viljasid;

-          kasutavad kuivanud puuoksi paigal mängides, aga mitte joostes;

-          kiiguvad kiikedel istudes ja vastavalt kohtade arvule;

-          karussellil on maksimaalselt neljakesi ja hoiavad sõidu ajal atraktsioonist kätega kinni;

-          kasutavad kriite asfaldil joonistamiseks;

-          puude otsas ei roni;

-          maja evakuatsioonitreppidel ei roni;

-          maja treppidel ei mängi ega roni ja liiguvad käsipuust kinni hoides;

-          lasteaia välisväravatel ei roni;

-          mängurongi katusele ei roni;

-          II – IV rühmast ronivad atraktsioonidel liikumis- või rühmaõpetaja juuresolekul;

-          lillepeenrasse ja heki sisse ei lähe;

-          lähevad kastpeenarde juurde koos õpetajaga.

8.      Personal suunab kelgutamisel ja suusatamisel laste tegevust.

9.      Lapsed ja täiskasvanud kasutavad lasteaia õuealal olevaid mänguvahendeid ja atraktsioone heaperemehelikult.

10.     Avastades katkise mänguvahendi, lõhutud detaili või mõne muu puuduse atraktsioonidel, tuleb sellest viivitamatult informeerida juhtkonda.

 

Tallinna Mutionu Lasteaia õueala kasutamise reeglid on täitmiseks lastele ja täiskasvanutele.