Koosseis

Lastega töötavad

  • 8 rühmaõpetajat (8 ametikohta);
  • muusikaõpetaja (0,5);
  • liikumisõpetaja (0,5);
  • 4 õpetajaabi

Lisaks

  • majandusjuhataja (0,6 ametikohta);
  • kokk