Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

Koostöö lastevanematega on vastastikku lugupidav.

Uute lastevanemate teavitamine lasteaia õppe- ja kasvatustööst esmakordselt toimub lapse järjekorda registreerimisel. Komplekteeritud uue rühma vanematele korraldatakse koosolek (uue õppeaasta algul) põhjaliku ülevaate andmiseks õppe- ja kasvatustööst.

Infot anname telefonitsi, igapäevasel suhtlemisel, meilitsi, teadetetahvlil, koduleheküljel.

 

Aeg

Tegevused vanematele

September

Küsitlus lastevanematele nende ootuste kohta

Rühmades lastevanemate koosolekutel osalemine

Sügisnäituse /sügislaada korraldamine

Oktoober

Mängupidu vanavanematega "Kummardus vanavanematele"

November

Isadepäeva tähistamine

Mardi- ja kadripäeva tähistamine (riietuse ja peakatete valmistamine)

„Päev  ilma   õpetajateta“ vanemad õpetajateks rühmades

Detsember

Päkapiku perepäev "Päkapikujooks" lasteaia hoovil (orienteerumine õhtul koos lastevanematega taskulampide valgel) ning heategevuslik laat ja päkapikukohvik

Rühmade jõulupidudeks valmistumine (kostüümide, peakatete valmistamine)

Jõulupeost osavõtt

Jaanuar

Talvetrall (koos lastevanematega kelgutamine)

Veebruar

Looma-aasta karneval (kostüümide, peakatete valmistamine)

Rahvastenädalad (vene, saksa, eesti)

Märts

Teatrinädal lasteaias (kostüümide meisterdamine)

Mutionu Teatriõhtu 

Aprill

Avatud Uste päev

Laste arenguvestlusteks valmistumine ja läbiviimine

Huvitegevusteõhtu

Mai

Emadepäeva tähistamine

Lastevanemate rahulolu uuring

Rühmade lastevanemate koosolekutel osalemine

Talguõhtu