Logopeedi teenus

Tallinna Mutionu Lasteaias antakse alates 3,5 a vanusest lapsele TÕNK logopeedi poolt laste kõnele logopeediline hinnang.                                                                                       Logopeed on lasteasutusse kutsutud 1 x aastas märtsis - aprillis.
Logopeed teostab laste kõne kontrolli perioodil lastevanemate  nõustamist.

Abi on võimalik saada lisaks: