Missioon

Tallinna Mutionu Lasteaed on traditsioone ja partnereid austav organisatsioon, kus saavad lapsed professionaalsete õpetajate käe all teadmised, oskused, vilumused, julguse, loovuse, teotahte, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde edukaks toimetulekuks koolis ja valmisoleku õppimiseks koolis, arvestades iga lapse individuaalsust.