Visioon

Tallinna Mutionu Lasteaed on hooliv ja sõbralik perekonna toetaja lapse koolieelses eas. Kannab elukestva õppimise ideed, hea kasvukeskkonna ja mikrokliimaga avatud organisatsioon.