Mutionu perest saab mardipere

29.10.2017

Neljapäeval, 9. novembril kell 11:00 laske mardid sisse tulla...

           Mutionu Lasteaia väikesed ja suured lähevad               

ühise mardiperena marti jooksma õpetaja Helju aeda.

Head emad-isad palume Teie abi mardiseltskonna maskeerimisel. Marti! Marti!