Põhiväärtused

 Põhiväärtused on meie mõtlemine ja arusaamine asjadest, mida me peame tähtsaks:

Hoolivus

Hoolime endast, üksteisest, oma maast ja keskkonnast.

Koostöö

Oleme avatud ja valmis tegema koostööd huvigruppidega lasteaias ja väljaspool lasteaeda.

Turvalisus

Hindame turvalist, ohutut ja esteetilist mängu-, õpi- ja töökeskkonda, mis võimaldab olla kaitstud.

Traditsioonid

Kanname edasi traditsioone, mis aitavad väärtusi säilitada.

Loovus

Toetame loovaid ideid ja tegusid, mis aitavad muuta elu eriliseks.