Prioriteedid ja eesmärgid

Prioriteedid

  • lapsekeskne õppe-ja kasvatustöö
  • lapsevanema ootustele vastamine
  • kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad
  • õige juhtimisstrateegia
  • heade töö- ja õpitingimuste loomine

Eesmärgid

  • koolivalmiduse arendamine
  • õppekava arendustegevuse konkretiseerimine
  • pedagoogilise kaadri kvalifikatsiooni tõstmine ja meeskonnatöö edendamine
  • lastevanemate koostöö tõhustamine
  • kaasaegse imago loomine