Riiklik Järelevalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus,
 

Tuleohutusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus.