Rühmade info 2021/2022 õppeaastal

Alates 19.01.2021 on lasteaias kasutusel rühmatelefonid.

Telefonidele saab helistada lasteaia tööaja sees 7.00 -19.00. Vanemal on võimalus saada vajadusel infot rühmatelefoni kaudu, saata sõnumeid, teavitada erandolukordadest. Helistamisel palume arvestada lasteaia päevakavaga. Palume mitte helistada laste õppetegevuste ajal ajavahemikus 9:30-11:00 ning laste puhkamise ajal. Nendel aegadel palume saata sõnum või kirjutada teade rühma e-posti aadressile või Eliis keskkonda.

MURUMUNAD     51929332

MÜRAKARUD      53096551

RÕÕMURULLID   53726374

TÄHEPÜÜDJAD   51947855

1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 1,5 - 7)

Õpetajad:
Aive Mets
Merike Veersalu

Õpetaja abi:
Ene Mardim

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Marge Luik
Liivia Rohtla

Õpetaja abi:
Natalia Molodova

E-post: mutikutid@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

3.rühm - RÕÕMURULLID (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Grete-Sylvia Soots                                                                                                              Hedi Saul

Õpetaja abi: Svetlana Ivanuškina

E-post: mutilapsed@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD (aiarühm 4 - 6)

Õpetajad:
Janika Mängel 
Merle Meister 

Õpetaja abi:
Annelii Tern 

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Liikumisõpetaja
Regina Rebane reginarebane@gmail.com

Muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe  elviraid@hot.ee