Rühmade info 2020/2021 õppeaastal

1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 1,5 - 7)

Õpetajad:
Marge Luik
Jelena Ševoldajeva

Õpetaja abi:
Kaire Nagel

E-post: mutikutid@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Janika Mängel 
Merle Meister 

Õpetaja abi:
Annelii Tern 

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

3.rühm - RÕÕMURULLID (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Grete-Sylvia Soots                                                                                                              Hedi Saul

Õpetaja abi: Svetlana Ivanuškina

E-post: mutilapsed@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD (aiarühm 6 - 7)

Õpetajad:
Aive Mets
Merike Veersalu

Õpetaja abi:
Ene Mardim

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Liikumisõpetaja
Regina Rebane reginarebane@gmail.com

Muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe  elviraid@hot.ee