Rühmade info 2021/2022 õppeaastal

Alates 19.01.2021 on lasteaias kasutusel rühmatelefonid.

Telefonidele saab helistada lasteaia tööaja sees 7.00 -19.00. Vanemal on võimalus saada vajadusel infot rühmatelefoni kaudu, saata sõnumeid, teavitada erandolukordadest. Helistamisel palume arvestada lasteaia päevakavaga. Palume mitte helistada laste õppetegevuste ajal ajavahemikus 9:30-11:00 ning laste puhkamise ajal. Nendel aegadel palume saata sõnum või kirjutada teade rühma e-posti aadressile või Eliis keskkonda.

MURUMUNAD     51929332

MÜRAKARUD      53096551

RÕÕMURULLID   53726374

TÄHEPÜÜDJAD   51947855