Tähepüüdajate aktiivõppepäev - koolitusprojekt "Tulest targem"

18.09.2020

VAU!
TEISIPÄEVAL, 22. SEPTEMBRIL 2020 KELL 9:30 OSALEB
TÄHEPÜÜDJATE RÜHM
KOOLITUSPROJEKTIS „TULEST TARGEM“

• ÕPPETEGEVUSED TOIMUVAD ÕUES.

• KESTAB 1 TUND.

• KOOLITUSE EESMÄRK: anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest (tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist) ja tutvustada päästevarustust ja -tehnikat.

ME ÕPIME KÕIKJAL