Tallinn vabastab lapsevanemad aprilli lõpuni lasteaia kohatasust

10.03.2021

Tallinna linnavalitsus kavandab täiendavat abimeetmete paketti, mis näeb ette lapsevanematele Tallinna lasteaedades käivate laste kohatasu vabastuse alates 11. märtsist kuni 30. aprillini.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab otsus kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea. Tallinnas on munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

Tallinnas säilib lasteaedade teenus ja lasteaiad on avatud seni, kuni Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.  

Saab lugeda siit: Uudis-Tallinn vabastab lapsevanemad aprilli lõpuni lasteaia kohatasust