Täname koostööpartnereid 2017/2018

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit programmi „100 mänguväljakut Tallinna Lasteaedadele“ riigihanke raames uute kiikede eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit riigihanke korras uute dataprojektorite ja ekraani eest.

• Tallinna Haridusametit lasteaiale eraldatud kappide eest ja rahalise toetuse eest lasteaia küttesüsteemi puhastamiseks.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit lasteaiale eraldatud rahalise toetuse eest ning firmat Tiptiptap vanade liivakastide demonteerimise, uue liivakasti ja katte eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit lasteaiale kingitud uute mesimumm-põrandarobotite eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit uute nutikate õppevahendite programmeeritavate haridusrobotite perekonda kuuluvate väikseimate Ozobot´ide eest.

• Tallinna Linnavalitsust ja Tallinna Haridusametit lasteaiale kingitud uute Blue Bot haridusrobotite eest.

• Tallinna Linnaasutuste IT teeninduse bürood arvutikõlarite eest.

• Tallinna Haridusametit nutikuu auhinnaloosis võidetud Kõne salvestavad pesulõksude eest.

• Tallinna Õpetajate Maja värvilise paberi eest.

• Kristiine LOV õnnitluste eest õpetajate päeval.

• Kristiine LOV seinakalendrite eest.

• Kristiine LOV liivatamiskillustiku eest.

• Kristiine LO vanem Jaanus Riibet ning kultuuri- ja spordipeaspetsialist Maret Truusalu, kes olid külalisteks Mutionu Lasteaia XVI teatriõhtul.

• Kristiine LOV, kes rõõmustas Mutionu Lasteaia XVI teatriõhtu kõiki esinejaid ja juhendajaid üllatuskinkidega.

• Eesti Vabariigi peaministrit Jüri Ratast Eesti 100 märgiga sini-must-valgete õhupallide eest.

• Firmat OnePro OÜ Eesti 100 märgiga sini-must-valgete õhupallide täitmise eest heeliumiga.

• E-lasteaed infosüsteemi Eliis´i värviraamatute eest.

• Kalanduse teabekeskust lõpurühma lastele kingituseks toodud kala-aabitsate eest.

• Maanteeametit liiklusteemaliste õppevahendite eest.

• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda piimaprogrammi "Piim - päeva pärl!" õppematerjalide eest.

• Firmat Elisa kõrgusreguleeritavate töölaudade eest.

• Projekti EV100 ühiskingituse "Igal lapsel oma pill" raames toetuse eest uute muusikainstrumentide ostmiseks.

• Firmale History & Heraldry Europe OÜ mullitajate ja dekoratiivsete tõmbluku kaunistuste eest.

• Sören Taavid´i ema Karina´t firma History & Heraldry Europe OÜ ettevõtte poolt pakutud heategevuslike lastetoodete äratoomise eest firma laost Mutionu Lasteaeda.

• OÜ Elspekt ja Toivo Saar´t lasteaia keldrisaali tasuta uue valgustuse eest.

• OÜ Lee Woodworx ja Oliver-Peip Lee´d uute radiaatorikatete ja lauaplaadi tegemise eest.

• Hoolekogu, lastevanemate ja õpetajate rahvatantsurühma „Mutid ja onud“ esinemise eest Maire Lukase tänuüritusel. Aitäh õpetaja Hedi, Kerstin, Sissi Merriti ema Tagi, Karel Mark´i ja Harriet´i vanemad Ülle ja Kaido, Carolina isa Imre.

• Tallinna Haridusametit ja Kristiine LOV osalemise eest Maire Lukase tänuüritusel.

• Häid lapsevanemaid „Märka ja aita“ heategevusprogrammi toetuspakkide eest.

• Kõiki vanemaid ja lapsi kaasaaitamise eest päkapiku perepäeva heategevuslikul laadal.

• Kõiki peresid, kes koos lastega võtsid osa päkapikujooksust.

• Kõiki vanavanemaid ja vanavanavanemaid aktiivse osavõtu eest üritusest „Kummardus vanavanematele“.

• Kõiki lastevanemaid ja kolleege mänguväljakute küsitluses osalemisel ning meie valikute toetamisel.

• Lapsevanemaid, kes valvasid tublilt laste lõunaund lasteaia personali koolitusel „Maksuvaba tulu arvestus aastal 2018“:
Katrin´i ema Kaire,
Harriet´i ema Ülle,
Harriet Sofia ema Gerli,
Leone Karmen´i ema Gerly.

• Lapsevanemaid, kes käisid lasteaias abiks „Päev ilma õpetajateta“:
Murumunade rühmas Karel Mark´i ema Ülle,
Andreas Philip´i isa Arvo,
Nora ema Merle,
Artur Simon´i ema Heleene;

Mürakarude rühmas Olivia-Lisell´i isa Oliver,
Aksli ema Kristi,
Miia Marii ema Kaie,
Miamarii ema Hedy,
Hugo ema Ariina,
Harriet´i ema Ülle,
Isabella ema Anželika;

Rõõmurullide rühmas: Lenne ema Nele,
Harriet Sofia ema Gerli,
Indra Mia Eloise ema Katrin,
Oliver Jonathan´i ema Lili Katriin;

Tähepüüdjate rühmas: Sören Taavid´i ema Karina,
Gabriella ema Anželika,
Roberti ema Kristi,
Romel´i ema Hedy,
Martin´i ema Alina,
Gisela ema Kaisa.

• Eriku isa Marti´t, kes korraldas ja viis läbi Tallinna Mutionu Lasteaia personalile kriisikoolituse "Ohuolukorras tegutsemine".

• Eriku isa Marti´t, kes kutsus politseinikud ja Lõvi Leo liiklushommikule lapsi õpetama Tallinna Mutionu Lasteaeda.

• Abivalmis lastevanemaid laste riietamisel ja kostümeerimisel mängupidudeks „Sügisvärvide pidu“, „Need kadrid tulevad kaugelt maalt...“, mardijooksuks, advendihommikuteks, jõulupidudeks, sõbrapäevaks, looma-aastakarnevaliks, teatriõhtuks.

• Tublisid vanemaid ja lapsi, kes osalesid sügisnäituse ja perepuude näituse korraldamisel.

• Kõiki peresid, kes koos lastega osalesid Mutionu Lasteaia talvisel perepäeval Sütiste pargis.

• Kõikide laste pereliikmeid, vanavanemaid ja tuttavaid kaasaaitamise eest Mutionu Lasteaia XVI teatriõhtul.

• Kõikide laste pereliikmeid, kes aitasid kaasa huvitegevuste ja retroõhtu korraldamisele.

• Aitäh Nora ema Merle, Harriet Sofia ema Gerli, õpetaja Hedi vahvlite küpsetamise eest retroõhtul.

• Aitäh Nora isa Mati grillimise eest retroõhtul.

• Suur aitäh Nora Lee isa Jaan, kes filmis Maire Lukase tänuüritusel.

• Sissi Merriti ema Tagi, kes aitas korraldada lasteaialaulu fonogrammi tegemist.

• Themuri Sulamanidze Tallinna Mutionu lasteaialaulu fonogrammi tegemise eest.

• Nora Lee isa Jaan´i Mutionu lasteaialaulu ülesvõtte eest.

• Nora Lee isa Jaan´i Tallinna Mutionu Lasteaia video tegemise eest.

• Miamarii ja Romeli pere datapojektori kasutamise eest õpetajate infotundide läbiviimisel.

• Daniel´i isa Indrek´ut, kes abistas IT- alaselt.

• Sten Tristan´i ja Nora Mirell´i isa Erki´t, kes abistas IT-alaselt.

• Indra Mia Eloise ema Katrin´it, kes abistas IT-alaselt.

• Hugo perekonda, kes aitas IT-alaselt.

• Harrieti ja Karel Mark´i isa Kaido´t Eesti 100 märgiga õhupallide täispuhumise eest.

• Hugo isa Marko´t paljundusmasina kasutamisõpetuse andmise eest.

• Hoolekogu talgupäeval osalemise eest hoolekoguliikmeid ja nende pereliikmeid ning lasteaia personali:
Nora isa Mati,
Carolina isa Imre,
Aksli ja Heleene isa Andres ning vanaisa Rein,
majandusjuhataja Jane ja tema perekond.

• Nora perekonda päkapikumajade jõulutulede eest.

• Carolina isa Imre´t päkapikumaja tulede ülespaneku eest.

• Tugevaid isasid, kes abistasid mööbli transportimisel erinevate ürituste ajal:
Miamarii ja Romeli isa Janar,
Karel Mark´i ja Harriet´i isa Kaido,
Andero isa Rasmus,                                                                                                         Carolina isa Imre.

• Ats-Aaroni isa Anto´t kappide äratoomise eest Tallinna Haridusametist lasteaeda.

• Carolina isa Imre´t, kes aitas rühmatoa kappide uksi paigaldada.

• Päkapiku heategevuslikul laadal müügiletis olemise eest:
Harriet´i ja Karel Mark´i ema Ülle´t,
Harriet Sofia ema Gerli´t,
Miamarii ja Romeli ema Hedy.

• Nora ema Merle´t Mutionu Lasteaia hoolekogu entusiastliku juhtimise eest.

• Nora ema Merle´t, Miamarii ja Romeli ema Hedy´t, Miia Marii ja Liisa Lotta ema Kaie´t ning Harriet Sofia ema Gerli´t päkapiku ja Jõuluvana abistamise eest.

• Nora ema Merle´t Mutionu Lasteaia kinoõhtute korraldamise ja filmivalikute eest.

• Mutionu Lasteaia XVI teatriõhtu toetajaid-partnereid: Bliss Maja ja Karita Gruuse (ruumide rent), luuletaja Elo Viiding, Jaan Laugamõts (video), Maris Krünvald (fotograaf), Merle Randlepp ja Mati Malsub (loosiratta üllatused), perekond Lainoja (Eesti magusameistrite toodang), perekond Õnnis (kostüüm), Jane Kullamaa (teatriõhtu värssread), Mutitädi Helju Laaniste (õhtujuht).

• Suur aitäh Nora Lee isa Jaan, kes Mutionu Lasteaia XVI teatriõhtul filmis ja tegi video.

• Suur aitäh Mutionu Lasteaia XVI teatriõhtul üles astunud lastevanemate näitetrupi esinejatele: Karolin Tikerpuu, Innar Hunt, Imre Luite, Mai-Liis Õnnis, Jaak Toom, Anto Õnnis, Andres Lainoja.

• Suur aitäh Mutionu Lasteaia huvitegevuste õhtul esinenud rahvatantsurühma "Mutid ja onud" tantsijad: Ülle Frey, Kerstin Jaani, Hedi Saul, Tagi Viilmaa, Kaido Naarits, Imre Luite, Jaak Toom ja Taavi Sikk.

• Victoria-Elisabeth´i perekonda, kes aitas korraldada Alusharidus 100 näituse "Tallinna lasteaiad läbi aegade" asjade transporti Kullo Galeriisse.

• Carolina isa Imre´t, kes aitas korraldada Alusharidus 100 näituse "Tallinna lasteaiad läbi aegade" asjade transporti Kullo galeriist tagasi lasteaeda. 

• Suur aitäh Siimu isa Holger ja Sten Tristani isa Erki osalemise eest puude istutamise koolitusel Tallinna Loomaaias.

• Sten Tristani isa Erki´t ja Siimu isa Holgerit, kes osalesid koos Rõõmurullide rühmaga Alusharidus 100 raames keskkonnahariduslikul hommikul Tallinna Loomaaias.

• Kõiki lapsi ja peresid, kes osalesid aktiivselt küünlaümbriste ja patareide kogumisega seotud küünlajahi kampaanias.

• Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alar´it ning Grete ema Kadri Britt´i, kes aitasid mõõta lasteasutuse maja kõrgust.

• Aitäh kõikidele tublidele emadele, isadele, vanavanematele, Mutionu Lasteaia personalile, kes osalesid aktiivselt Mutionu talguõhtul.

• Suur-suur aitäh talguõhtu abilised: Martini ja Roberti ema Alina, Heleene ja Aksel´i ema Reet, Lenne ema Nele, Katrini isa Kaur, Victoria-Elisabeth´i ema Mari, Isabella, Gabriella ja Haraldi ema Anzelika, Roosi mai ema Triin, Leon´i ema Kaire, Mart Heinrichi ema Triinu, Mart Heinrichi isa Mart; Maria isa Marek, Maria ema Merle, Ran´i isa Veiko, Mati Sören´i ema Karoline, Sten Tristan´i ja Nora Mirelli isa Erki, Harrieti ja Karel Mark´i isa Kaido; Eriku ema Iris, Eriku isa Marti, Dina ema Irina, Stella ema Triin, Kamilla ema Kristina, Nora Lee ema Hanna.

• Head abilist, kes tõi elupuud lasteaia hoovialale istutamiseks.

• Nora ema Merlet, kes tõi laste väliköögi jaoks puupakud.

• Carolina isa Imre´t, kes tegi hoovi väliköögi lastele mängimiseks.

• Carolina isa Imre´t, kes aitas parandada liivakasti.

• Heleene ja Aksel´i isa Andrest ning vanaisa Reinu, kes aitasid vanu rehve hooviala pinnasest eemaldada ja puhastada.

• Nora ja Sissi Merriti perekondasid, kes toetasid lasteaia hooviala istepingi ehitust.

• Suur aitäh Carolina isa Imre istepingi puitmaterjali transportimise eest laost lasteaeda.

• Suur aitäh Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alar, kes juhendas Tallinna Ehituskooli õpilasi istepingi ehitamise käigus.

• Suur aitäh Tallinna Ehituskooli õpilastele istepingi ehitamise eest lasteaia hoovi.

• Suur aitäh Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alarile, kes koos Tallinna Ehituskooli õpilastega ehitasid puidust varjualuse lasteaia õuealale.

• Nora ema Merle´t, kes organiseeris drooni mudilaste tantsupeoks.

• Nora perekonda kõlarite eest.

• Inglise keele huviringi õpetaja Ülle Haav inglise keelsete lasteraamatute eest.

• Eva ema Jekaterina I rühma toodud mänguasjade ja värviraamatute eest.

• Nora Lee perekonda rühmatelefoni eest.

• Henry Pauli perekonda puhastusvahendite eest.

• Murumunade rühma laste vanemaid, kes Nora Lee pere eestvedamisel said rühma kaks uut vaipa.

• Artur Simon´i perekonda rasvakriitide eest.

• Nora perekonda puslede ja mänguasjade toomise eest.

• Maria perekonda puidust puslede, mänguasjade ja poemängu käru eest.

• Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alar´it Murumunade rühma lastele nukumööbli tegemise eest.

• Gerda Marleeni ja Elise Amanda isa Alar´it Murumunade rühma riiuli tegemise eest.

• Dina perekonda paberi toomise eest.

• Katrini perekonda värvipusle eest.

• Katrini vanaema Merikest ning Roberti ja Martini perekonda pabertaskurätikute eest. 

• Isabella, Gabriella ja Haraldi perekonda ehitusmängu ja peokaunistuste eest. 

• Robert´i ja Martini perekonda legomängu eest.

• Stella ema Triinu paberi toomise eest.

• Mänguasjade toomise eest Stella, Roberti ja Martini, Carolina ning Miamarii ja Romeli perekondasid.

• Miia Marii ja Liisa Lotta perekonda paberi ja kalendrite eest.

• Isabella, Gabriella ja Haraldi perekonda raamatu eest.

• Miamarii ja Romeli perekonda, kes laenutas mängutoast playmobile mängulaua lastele mängimiseks.

• Hugo vanavanemaid, kes tõid lasteaeda rabarbereid.

• Kamilla perekonda õuetaimede eest.

• Eriku isa Marti´t Rõõmurullide rühma lastele korraldatud toreda ja õpetliku õppekäigu eest Politsei- ja Piirivalveametis.

• Eriku perekonda puidust pudeliümbriste eest.                     

• Indra Mia Eloise ema Katrin´it Rõõmurullide rühma lastele korraldatud põneva õppekäigu eest Telia Majas.

• Indra Mia Eloise perekonda kalendrite eest.

• Mart Heinrichi isa Mart´i pudelikorkide eest.

• Sissi Merriti perekonda mängude ja mänguasjade eest.

• Harriet Sofia perekonda mänguasjade ja õppematerjalide eest.

• Lenne ema Nele´t värvilise paberi toomise eest.

• Kwynton Alexandri ema Kristi´t, kes pildistas päkapiku perepäeval Tallinna Mutionu Lasteaia veebilehe jaoks.

• Eriku perekonda krepp-paberi ja mänguasjade eest.

• Indra Mia Eloise perekonda rollimänguasjade eest.

• Reesi ema Epp´u Eesti 100 juubelitordi kaunistuste tegemise eest.

• Lenne ema Nele´t Eesti 100 juubelitordi kaunistusmaterjali ja tordi kaunistamise eest.

• Indra Mia Eloise ema Katrin´it Tähepüüdjate rühma lastele korraldatud õpetliku õppekäigu eest Telia Majas. 

• Sören Taavid´i perekonda Eesti 100 juubelitordi kaunistusmaterjali eest.

• Sören Taavid´i ema Karina`t Tähepüüdjate rühma lastele korraldatud magusa ja vahva õppekäigu eest kommivabrikusse „Kalev“.

• Abi eest laste transportimisel õppekäigule kommivabrikusse „Kalev“ Gabriella ema Anželika´t, Roberti ema Kristi´t, Liisa Lotta ema Kaie´t, Romeli ema Hedy´t ja Sören Taavid´i isa Taavi´t.

• Lastele erinevate kunstimaterjalide toomise eest Leone Karmeni ema Gerly´t, Roosi Mai isa Margus´t, Martini ja Roberti ema Alina´t ning Mariela ema Marit´it.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Sebastian Aaroni ema Karita´t Mutionu Lasteaia personalile õhtusöögi korraldamise eest Bliss Maja kohvikus.

• Aitäh Johanna ema Annela, kes sõidutas lapsi Kristiine LO eelvooru luulekonkursile "Eesti keele kaunis kõla".    

• Sören Taavidi ema Karina´t "Kalevi" maiustuste eest.                                                     

• Kõiki vanemaid koostöö eest ning osalemisel ja panustamisel lasteaia üritustel.

• Õpetaja Hedi perekonda kõrgusreguleeritavate töölaudade äratoomise eest lasteaeda firmast Elisa.

• Õpetaja Aivet T. Toometi raamatu "Mänguasjad jutustavad" eest.

• Majandusjuhataja Jane perekonnale lauamängude ja mänguasjade eest.

• Õpetaja Hedi uue asfaldijoonistuse - sasipundar tegemise eest lasteaia õuealale.

 

Tänulik Mutionu Lasteaia pere