Infoks

23.03.2020

Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks on leitav siin:
 www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Tallinnas-jaavad-lasteaiad-eriolukorra-ajal-avatuks

Muuhulgas tuleb laste üleandmine korraldada väljaspool hoonet ning lasteaeda ei tohi lubada mistahes haigusnähtudega isikuid.

Kõik koroonaviiruse tõkestamisega seotud info on leitav Tallinna kodulehelt: www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine#kool