Tervisedendus

Tervise edendamine lasteaias on tunnustatud tegutsemisviis, mille puhul rakendatakse süstemaatilist plaani kõigi laste ja töötajate tervise ning heaolu arendamiseks.

Eestis on loodud tervist edendavate lasteaedade võrgustik: TEL.

Tallinna Mutionu Lasteaed kuulub TEL-võrgustikku.

Rohkem infot leiate Tallinna Haridusameti kodulehel, teemas Tervisedendus Tallinna lasteaedades.