Juhtkond

Direktor:
Tagi Viilmaa
E-post: tagi dot viilmaa at mutionu dot edu dot ee
Mobiil: +372 52 52 095
Esmaspäeviti kell 16.00 - 18.00
Neljapäeviti   kell    9.00 - 11.00
(võimalik ka muudel aegadel vastavalt kokkuleppele)

Majandusjuhataja: 
Veronika Masing
E-post: veronika dot masing at mutionu dot edu dot ee

Kokk:
Žanna Stein

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Liikumisõpetaja
Regina Rebane reginarebane@gmail.com

Muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe  elviraid@hot.ee

1.rühm – MURUMUNAD (liitrühm 1,5 - 7)

Õpetajad:
Aive Mets
Merike Veersalu

Õpetaja abi:
Ene Mardim

E-post: merike.aive@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

2.rühm – MÜRAKARUD (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Marge Luik
Liivia Rohtla

Õpetaja abi:
Natalia Molodova

E-post: mutikutid@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

3.rühm - RÕÕMURULLID (aiarühm 3 - 6)

Õpetajad:
Grete-Sylvia Soots                                                                                                              Hedi Saul

Õpetaja abi: Svetlana Ivanuškina

E-post: mutilapsed@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti

4.rühm – TÄHEPÜÜDJAD (aiarühm 4 - 6)

Õpetajad:
Janika Mängel 
Merle Meister 

Õpetaja abi:
Annelii Tern 

E-post: merle.janika@gmail.com

Õppe- ja kasvatustegevuse keel: eesti