"TULEST TARGEM" 10.03.2022

07.03.2022

NELJAPÄEVAL, 10.MÄRTSIL 2022 KELL 10:15 OSALEVAD

TÄHEPÜÜDJATE JA RÕÕMURULLIDE RÜHMA LAPSED
KOOLITUSPROJEKTIS „TULEST TARGEM“

• ÕPPETEGEVUSED TOIMUVAD ÕUES.

• KOOLITUSE EESMÄRK: anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest (tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist) ja tutvustada päästevarustust ja -tehnikat.

ME ÕPIME KÕIKJAL