Vanemate rahuloluküsitlus 2013

 Siit leiate 2013.a. vanemate seas läbiviidud rahulolu küsitluse tulemused.