Vanemate rahuloluküsitlus 2014

 Siit leiate 2014.a. vanemate seas läbiviidud rahulolu küsitluse tulemused.