Vanemate rahuloluküsitlus 2015

Siit leiate 2015.a. vanemate seas läbiviidud rahulolu küsitluse tulemused.