Vastuvõtt

Enne lasteaia valikut soovitame kindlasti tulla meie lasteaiaga tutvuma, võtke julgelt direktoriga ühendust.

Samuti soovitame enne valiku tegemist pidada nõu oma perearstiga teie lapse tervisliku seisundi (valmisolek kollektiivi tulekuks, allergiad jmt) hindamiseks, nii saate lasteaiale kogu vajamineva info edastada ja olla kindel, et lasteaia personal on teadlik kõigist lapse erivajadustest.

Meie lasteaias on lapsed vanuses 2 - 7 aastat, aga vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka veidi nooremaid lapsi, püüdes lahendada juba meie lasteaias käivate laste perekondade soove.


 

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Taotluse blankett: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Lasteaiakoha-taotlus-aprillist-2015-taidetav-_digi 

Rohkem infot leiate Tallinna Haridusameti kodulehel, teemas Laps läheb lasteaeda.